HUOM! Voit varata ajan myös soittamalla meille: 044 738 4444

Peruthan aikasi jos et pääse tulemaan (peruuttamattomat ja aiheettomat varaukset laskutetaan).

Milloin auton katsastus pitää suorittaa?
Yksityiskäytössä olevan henkilöauton ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava viimeistään neljän vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Ja sen jälkeen kahden vuoden välein kunnes auto on 10 vuoden ikäinen.

Henkilö- ja pakettiautot voi katsastaa nykyään vaikka päivittäin..Entinen 4 kk ”katsastusikkuna”on poistunut.Eli jos vaihdat autoa niin voit pyytää myyjää katsastamaan auton.

Kuinka voin itse valmistautua katsastukseen?
Ajoneuvovero ja liikennevakuutusmaksu pitää olla suoritettu katsastukseen tultaessa. Lisäksi jos autolle on tehty päästömittaus enintään kolme kuukautta ennen katsastusta, niin kannattaa mittauksesta saatu todistus ottaa mukaan, jolloin säästät päästömittauksen hinnan katsastuksen yhteydessä.

Varsinaisen ajoneuvon vikojen tai puutteiden selvittäminen voi vaatia erilaisia välineitä ja osaamista ja tarkistuksia tehtäessä on aina muistettava turvallisuus. Kuitenkin esimerkiksi valojen toiminnan varmistaminen on helppo tehdä itse ja kokeilla lähteekö äänimerkistä asiaan kuuluva ääni. Renkaiden kunto on myös helppo tarkistaa, kulutuspintaa pitää olla vähintään lain vaatima minimimäärä, eikä nastarenkaissa nastojen määrä saa vaihdella renkaiden välillä yli 25%.

Katsastukseen tultaessa kannattaa autolla ajaa sen verran, että moottori lämpenee normaaliin käyntilämpötilaan ja käyttää jarruja sen verran, että niistä poistuu lämmetessään ylimääräinen kosteus ja pienet hapettumat, myös seisontajarrusta. Muista jarrujen käytössä oma ja muiden teillä liikkujien turvallisuus!

Kuka voi katsastuttaa ajoneuvon?
Lyhyesti vastaten, auton voi tuoda katsastukseen kuka tahansa. Eikä omistajan tai haltijan tarvitse edes olla mukana katsastuksessa. Katsastuksen suorittaa aina katsastusmies, eli koulutettu ammattilainen.

Entä jos ajoneuvosta löytyy katsastuksessa vikoja?
Katsastuksessa havaittu vika tai puute voi johtaa korjauskehotukseen, katsastuksen hylkäämiseen tai pahimmillaan käyttökieltoon. Hylätylle ajoneuvolle voidaan tehdä jälkitarkastus hylkäykseen johtaneen vian osalta yhden kuukauden kuluessa hylkäykseen johtaneesta katsastuksesta.

Muutoskatsastus on katsastus, joka suoritetaan ajoneuvon muutosten hyväksymiseksi ja rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi.

Milloin tarvitaan muutoskatsastus
Ajoneuvo on ennen sen ottamista käyttöön liikenteessä esitettävä katsastustoimipaikalle muutoskatsastukseen, esimerkiksi jos:

  • Ajoneuvo varustetaan iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla tai ajoneuvon pakokaasujärjestelmää tai käyttövoimaa muutetaan.
  • Ajoneuvon laitteita ja varusteita muutetaan tai täydennetään niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.
  • Ajoneuvoa ryhdytään käyttämään kuljettajaopetukseen.
  • Vuonna 1960 tai myöhemmin käyttöön otetun ajoneuvon osista 25 prosenttia tai enemmän on vaihdettu ensirekisteröinnin jälkeen.

Lue lisää muutoskatsastuksesta Trafin sivuilta osoitteesta https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastus/muutoskatsastus.

Rekisteröintikatsastus tarvitaan
– Kun ajoneuvo on tuotu maahan uutena tai käytettynä
– Kun ajoneuvo on poistettu vaurioituneena liikennekäytöstä
– Kun ajoneuvo on ollut aiemmin rekisterissä Suomessa, mutta on poistettu rekisteristä ennen 2.11.2007

Poikkeuksia ajoneuvon kunnon tarkastukseen
Ajoneuvoluokkien M, N, O2, O3, O4, L6e tai L7e (Henkilö-, paketti-, linja-, kuorma-auton, 0,75 tonnin kokonaismassaa suuremman perävaunun tai nelipyöräisen mönkijän) kunnon tarkastusta ei edellytetä tehtäväksi rekisteröintikatsastuksen yhteydessä, jos ajoneuvolle esitetään selvitys ajoneuvon kunnon tarkastuksen sisältäneestä hyväksytystä katsastuksesta, joka on tehty suomalaisten katsastusaikasääntöjen mukaisesti Suomessa, muussa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa.

Ajoneuvon ollessa niin uusi, ettei se ole Suomen lain mukaan vielä määräaikaiskatsastusvelvollisuuden alainen, ei ajoneuvon kuntoa tarvitse tarkastaa.

Kunnon tarkastus tehdään aina, mikäli ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä vaurioitumisen takia.

Määräaikaiskatsastusvelvollisuuden ulkopuolella olevien ajoneuvojen kunnon tarkastusta ei tarvitse suorittaa rekisteröintikatsastuksen yhteydessä. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi kevyt perävaunut (luokka O1) ja moottoripyörät, joissa ei ole sivuvaunua (luokka L3e) sekä hinattavat laitteet ja traktorit. Vaurioituneena liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon osalta kunnon tarkastus tehdään aina.

Ajoneuvon hyväksyntä
Ajoneuvo hyväksytään rekisteröintikatsastuksessa, jos se täyttää sen ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleet tai tätä uudemmat tekniset vaatimukset.

Jos ajoneuvoon on tehty rakenteellisia muutoksia aiemmin voimassa olleiden ja sittemmin kumoutuneiden säädösten sallimana ja jos näistä rakennemuutoksista on tehty merkintä rekisteriin, hyväksytään ajoneuvo rekisteriin samojen periaatteiden mukaisesti.
Lue lisää rekisteröintikatsastuksesta

Lisätietoja rekisteröintikatsastuksesta Trafin sivuilta osoitteesta https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastus/rekisterointikatsastus.

Säästääksesi ajoneuvon käyttökuluissa, voit poistaa sen tilapäisesti liikenteestä ja palauttaa sen liikennekäyttöön tarvittaessa.

Ajoneuvon liikennekäyttöönotto

Voit tehdä ajoneuvon liikennekäyttöönoton, mikäli olen vähintään 15-vuotias ajoneuvon omistaja tai haltija. Jos omistaja tai haltija on organisaatio, tarvitset voimassa olevan Y-tunnuksen.

Voit käyttää ajoneuvoa välittömästi liikennekäyttöönoton tehtyäsi, kun määräaikaiskatsastus on voimassa sekä ajoneuvovero ja liikennevakuutusmaksu on maksettu. Käyttöönotto on voimassa toistaiseksi, eikä sitä voi tehdä etukäteen tai takautuvasti.

Ajoneuvon liikennekäytöstä poisto

Ajoneuvon liikennekäytöstä poistossa noudatetaan samoja edellytyksiä, kuin ajoneuvon liikennekäyttöönotossa. Liikennekäytöstä poisto tulee voimaan heti ilmoituksen jälkeen, mutta voit kuitenkin ajaa ajoneuvolla vielä kyseisen päivän loppuun, kun katsastus ja vakuutus ovat voimassa ja ajoneuvovero on maksettu.

Autoilta ei peritä ajoneuvoveroa liikennekäytöstäpoiston aikana, jo maksettu vero hyvitetään seuraavan ajoneuvoveron maksun yhteydessä. Jokaisesta liikennekäyttöönotosta veloitetaan aina vähintään 10 euron suuruinen ajoneuvovero. Vaikutus vakuutusmaksuun voi vaihdella eri vakuutusyhtiöillä, tarkista tämä omalta vakuutusyhtiöltäsi.

Voit hoitaa asian myös Trafin oma asiointi palvelussa: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/liikenteen-oma-asiointi-palvelu

Maahan tuodulle autolle tai moottoripyörälle on ennen rekisteröintiä Suomeen suoritettava joko rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä, jossa tarkastetaan ajoneuvon tekniset tiedot, rakenne, varusteet, kunto ja vaatimusten täyttyminen sekä merkitään ajoneuvon tekniset tiedot Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään (ATJ). EY-tyyppihyväksymättömälle, enintään 6 kuukautta käytössä olleelle, tehdään rekisteröintikatsastuksen sijaan yksittäishyväksyntä.

Rekisteröintikatsastus
Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon rakenteiden, varusteiden ja ominaisuuksien määräysten mukaisuus verrattuna ajoneuvon käyttöönoton ajankohtana Suomessa voimassa olleisiin määräyksiin. Yleensä tällöin tarvitaan erillinen todistus, josta ilmenee auton tai moottoripyörän uutena täyttämät direktiivien tai E-sääntöjen vaatimukset. Ajoneuvon rekisteröinnin edellytyksenä on autoveron maksaminen ja hyväksytty rekisteröintikatsastus.

Käytetyn auton ostaminen ulkomailta
Ulkomailta käytettyä autoa tai moottoripyörää ostettaessa tarkista aina ajoneuvon yksilöintitiedot ja varmista, että myyjällä on oikeus myydä ajoneuvo. Kirjallinen kauppa- tai luovutuskirja on aina syytä laatia. Ajoneuvon oikealla omistajalla on yleensä oikeus saada se takaisin ilman vastiketta, jos ostamasi ajoneuvo osoittautuukin varastetuksi. Lue lisätietoja ja ohjeita trafin sivuilta.

Kytkentäkatsastuksella tarkoitetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon tai ajoneuvojen kytkennän hyväksymiseksi suoritettavaa tarkastusta.

Auton ja siihen tai sen perävaunuun kytkettävä perävaunu on esitettävä kytkentäkatsastukseen ennen yhdistelmän käyttöönottoa, jos kyseessä on erikoiskuljetukseen hyväksytty ajoneuvoyhdistelmä. Samoin tulee tehdä, jos ajoneuvojen mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus poikkeavat yleisesti ajoneuvoissa käytettävistä kytkentälaitteista.

Lisäksi kytkentäkatsastus tulee suorittaa, kun kuorma-autoon kytketään erikoiskuljetukseksi katsottava hinattava laite siten, että yhdistelmän pituus ylittää 22 metriä tai hinattavan laitteen kokonaismassa ylittää kytkinlaitteelle kohdistuva massa mukaan lukien 20 tonnia.

Kytkentäkatsastettavien ajoneuvojen kytkentäehdoista säädetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa 1257/1992.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ota yhteyttä niin luodaan yhdessä juuri Teidän yritykselle istuva palvelupaketti katsastuksista ja muista palveluistamme.

puh. 044 738 4444
email. joensuu@kuurnanautokatsastus.fi

    • Nettiajanvarauksella alk. 29€
    • Henkilö- tai pakettiauton määräaikaiskatsastus 29€
    • Peräkärryn/trailerin katsastus 29€
    • Päästömittaus paketti 21€ sisältää kaikki pakolliset mittaukset. (Muualla, kuin meillä suoritetun katsastuksen jälkitarkastus 20€ + mahdolliset päästömittaukset.)
    • Lisäksi meillä hoituu rekisteröinnit, maahantuonti- , muutos- ja raskaan kaluston katsastukset.
Tervetuloa palveltavaksi!

Kuurnan Autokatsastus
Kuurnankatu 1 (Samassa pihassa Motonetin kanssa!)
80100 Joensuu
puh. 044 738 4444
email. joensuu@kuurnanautokatsastus.fi

Avoinna: Arkisin 9-17
Tarvittaessa sopimuksen mukaan.

Alueen palveluita
– Motonet
– Korjaamo
– Kärcher autopesula
– Lounaskahvila
– Itsepalvelupesula